กล้วยฤาษี ผลกลมโต ผลมีขนเป็นกระจุกแน่นตามบริเวณกลีบขั้วและปลายผล
ไม้ยืนต้น
กล้วยฤาษี ชื่ออื่นๆ : จันป่า (เชียงใหม่) มะเขือเถื่อน (เลย) เหล่โก่มอ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) อาล่องยุ้ม (ละว้า-เชียงใหม่)
เครือซูด กลีบดอกสีขาว ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ มีกลิ่นหอม
การปลูกพืช
เครือซูด ชื่ออื่นๆ :  เครือซูด (สระบุรี – อุบลราชธานี) เครือเขาหมวก . เครือเขาหมวกขาว. ตั่งตู้เครือ(เหนือ)  ช้างงา
การเวก  ดอกคล้ายกระดังงาจีน ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดทั้งปี
การปลูกพืช
การเวก ชื่ออื่นๆ : การเวก (ภาคกลาง), กระดังงัว กระดังงาป่า (ราชบุรี), กระดังงาเถา (ภาคใต้), หนามควายนอน (ชลบุรี), นมวัว …
ตะโกนา ปลูกเป็นไม้ประดับ ทำไม้ดัด ผลสุกรับประทานได้
ไม้ยืนต้น
ตะโกนา ชื่ออื่นๆ : โก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นมงัว (นครราชสีมา) มะโก (ภาคเหนือ) มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่) พญาช้างดำ ต้นกำเ …
พะวา (สุราษฎร์ธานี, สงขลา) ผลสุกรับประทานได้ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างได้ดี
ไม้ยืนต้น
พะวา (สุราษฎร์ธานี, สงขลา) ชื่ออื่นๆ : กวัก กวักไหม หมากกวัก ขวาด ชะม่วง มะดะขี้นก มะป่อง วาน้ำ …