กล้วยคอแข็ง พันธุ์กล้วยหายาก ผลรสหวานคล้ายกล้วยน้ำว้า

กล้วยคอแข็ง

ชื่ออื่นๆ : กล้วยคอแข็ง

ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประเทศไทยพบปลูกในภาคกลาง

ชื่อสามัญ : Kluai Ko Kaeng

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa (ABB) ‘Ko Kaeng’

ชื่อวงศ์ : MUSACEAE

ลักษณะของกล้วยคอแข็ง

ต้น ลำต้นเทียมสูงประมาณ 2-3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นเทียมมากกว่า 15 ซม. สีของกาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวอ่อน มีนวลปานกลาง 

ใบ ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว

ต้นกล้วยคอแข็ง
ต้นกล้วยคอแข็ง กาบลำต้นเทียมด้านนอกสีเขียวอ่อน มีนวลปานกลาง

ดอก  หรือปลี ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีลูกค่อนข้างป้อม กาบปลีสีแดงคล้ำมีนวล ม้วนงอขึ้น 

ผล  เครือหนึ่งมี 3-5 หวี หวีหนึ่งมี 10-15 ผล ผลรูปป้อม เนื้อผลสีครีม รสหวานคล้ายกล้วยน้ำว้า

ผลกล้วยคอแข็ง
ผลกล้วยคอแข็ง ผลรูปป้อม เครือหนึ่งมี 3-5 หวี

การขยายพันธุ์ของกล้วยคอแข็ง

การแยกหน่อ

กล้วยกลุ่ม ABB เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานีเช่นกัน แต่มีเชื้อของกล้วยป่าอยู่น้อยกว่าเชื้อของกล้วยตานี กล่าวคือ มีเชื้อของกล้วยป่าอยู่เพียง 1 ใน 3 และมีเชื้อของกล้วยตานี 2 ใน 3

ธาตุอาหารหลักที่กล้วยคอแข็งต้องการ

ประโยชน์ของกล้วยคอแข็ง

  • รับประทานผลสด

สรรพคุณทางยาของกล้วยคอแข็ง

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ *สรรพคุณของกล้วย*

คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยคอแข็ง

การแปรรูปของกล้วยคอแข็ง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.qsbg.org, www.rpplant.royalparkrajapruek.org
ภาพประกอบ : www.qsbg.org, สวนลุงทด คลอง13 ร้อยแปดพันธุ์กล้วย

Add a Comment