การปลูกปูเล่และการดูแลรักษา

ปูเล่

ปูเล่เป็นพืชที่มีลักษณะเด่นที่น่าจะได้รับการาส่งเสริมให้ทุกบ้าน ได้ปลูกไว้โดยปูเล่จะเจริญเติบโตได้ดีในกระถาง ดังนั้นในครัวเรือนที่มีบ้านและมีพื้นที่จำกัดก็สามารถปลูกปูเล่ได้ โดยปลูกไว้ที่ระเบียง ปลูกในสนามบ้าน ลักษณะเด่นที่สําคัญของปูเล่ ประกอบด้วย

โครงสร้างต้นสายเป็นไม้ประดับ ต้นปูเล่เมื่อปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับได้ดี ปูเล่ไม่มีดอก เจริญเติบโตเร็ว โครงสร้างของต้นจึงสวยงาม หากปลูกให้ห่อเหมือนกะหล่ำปลีจะมีลักษณะคล้ายดอกไม้ดอกใหญ่ดอกหนึ่ง

รับประทานได้ รสชาดดี ใบของปูเล่เป็นผักนํามารับประทานได้ รสชาดดี ไมมีกลิ่นลักษณะมีเส้นใยน้อยกว่าคะน้า จึงสามารถนํามารับประทานได้แม้เป็นใบแก่ จึงสามารถเก็บรับประทานจากใบล่างเรียงขึ้นไป การได้ประโยชน์จากการเป็นอาหารที่เสริมครอบครัวได้ดีในยุคไอเอ็มเอฟ ถ้าแต่ละบ้านปลูกไว้สัด 5-6 กระถางจะเก็บรับประทานได้ตลอดปี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความเพลิดเพลิน เมื่อดูการเจริญเติบโตที่เติบโตเร็วทุกวัน

ต้นปูเล่
ต้นปูเล่ พืชล้มลุก ใบเรียบ ขอบใบหยิก

การปลูกปูเล่

การปลูกปูเล่ทำได้ง่ายโดยปลูกในกระถางจะเหมาะกว่า เพราะจัดเตรียมได้ง่าย ใชดินที่มีปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักผสมกับดินร่วนที่ระบายนํ้าได้ดี ใส่กระถางขนาด10-14 นิ้ว โดยให้ต้นปูเล่อยู่กลางกระถาง โดยต้นปูเล่ที่ปลูกลงกระถาง ควรเป็นต้นขนาดเล็กที่ขยายพันธุ์มา มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เซนติเมตร การรดนําจะรดน้ำวันละครั้ง โดยไม่ให้นํ้าขังและให้น้ำระบายได้ดี สามารถเสริมปุ๋ยไดบ้าง นาน ๆ ครั้ง โดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ 14-14-14

ปราศจากแมลงรบกวน หากปลูกผักอย่างอื่น เช่น กวางตุ้ง คะน้า พืชเหล่านี้จะมีแมลงและหนอนรบกวนมาก แต่ปูเล่เป็นพืชมหัศจรรย์ที่แมลงไม่ค่อยรบกวน ในบางครั้ง อาจพบมีตัว หนอนมากัดกินใบบ้าง แต่จะมองเห็นชัดสามารถจับออกได้ การปลูกปูเล่ในบ้าน จึงมั่นใจว่าได้ผักปราศจากสารพิษ มีความปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว

การปลูกปูเล่
การปลูกปูเล่ ปลูกได้ง่ายในทุกพื้นที่

การขยายพันธุ์

ปูเล่ขยายพันธุ์ได้ง่ายเมื่อต้นที่มีลำต้นยาวพอควร ก็จะเริ่ม มีการแตก แขนงเล็ก ๆ รอให้แขนงมีความยาวพอควร โดยมีใบติดอยู่ในกิ่งแขนง ประมาณ 4-5 ใบ ให้ใช้มีดคมตัดกิ่งแขนงชิดลําต้น นํามาเพาะชํา โดยใช้ถุงดําสําหรับ เพาะชําต้นไม้ขนาดเล็ก ใส่ดินเต็มถุง นํากิ่งแขนงมาปักชําและรดนําพอชื้นวางไว้อยู่ในที่ร่มใต้ต้นไม้ มีแสงแดดรําไร ประมาณสามสัปดาห์ จะเริ่มมีรากและมี ใบใหม่ รอให้แตกใบใหม่และมั่นใจว่าเจริญเติบโตต่อได้แล้ว จึงนําไปปลูกใน กระถางต่อไป

การดูแลรักษา

การดูแลรักษา เมื่อปลูกปูเล่ใส่กระถาง ควรนํากระถางให้ได้รับแสงแดดบ้าง อาจ ได้รับแสงแดดเพียงครึ่งวันก็พอ จึงวางที่ระเบียงบ้าน หรือด้านใดด้านหนึ่ง ของบ้านได้ รดนํ้าวันละครั้ง จะเป็นช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้ หากต้องการเก็บ รับประทาน ให้เก็บจากใบล่างขึ้นไปได้ ไม่ควรเก็บใบออกมากเกินไป เพราะจะทําให้การเจริญเติบโตชะงักและขนาดของใบจะเล็กลง หากท่านมี เวลาเพียงวันละ 2-3 นาทีในการรดน้ำและตรวจดู สภาพความชื้น ดูหนอน ที่อาจมารบกวนบ้างก็พอแล้ว

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
http://www.eto.ku.ac.th
https://www.flickr.com

Add a Comment