วิธีปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อตัดใบกล้วยขาย

การปลูกกล้วยน้ำว้า

กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้พื้นเมืองที่นิยมปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนา หรือปลูกไว้ตามพื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งใบผลและให้ความร่มรื่นให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้ชนิดอื่นๆ กล้วยน้ำว้านอกจากเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย ให้ผลตลอดทั้งปี บางช่วงบางฤดูกล้วยน้ำว้ายังมีราคาแพง รวมทั้งใบกล้วยก็เป็นที่ต้องการของท้องตลาด การปลูกกล้วยน้ำว้าขายใบ ถือเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ และยังสามารถต่อยอดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้อีก เช่น การแปรรูปกล้วยน้ำว้าซึ่งทำได้หลายรูปแบบอีกด้วย

การปลูกกล้วย
การปลูกกล้วยน้ำว้า

การขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า

ปัจจุบันกล้วยน้ำว้า สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การแยกหน่อซึ่งเป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่ทำได้ง่ายๆโดยการขุดแยกหน่อที่เริ่มแตกใบแล้ว 2-3 ใบ แล้วนำมาปลูกในพื้นที่ ที่ได้เตรียมไว้ ส่วนการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่ทำให้ได้ต้นพันธุ์ในปริมาณมาก และเหมาะสำหรับการปลูกในพื้นที่แปลงขนาดใหญ่ เช่นการปลูกในรูปของบริษัท หรือเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลงทุนทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากขายผลและขายใบกล้วยแล้ว ยังแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจอีกด้วย

ผลกล้วยน้ำว้า
ผลกล้วยน้ำว้าทั้งเครือ หวีหนึ่งมี 10-16 ผล

วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้า

  1. การเตรียมดิน ควรไถพรวนดินและตากดินนานประมาณ 1-2 สัปดาห์
  2. ขุดหลุมให้มีระยะห่าง 4 x 4 เมตร หรือตามความเหมาะสมในกรณีที่ปลูกแซมกับต้นไม้อื่น
  3. ขนาดของหลุมปลูกกว้าง x ยาว x ลึก ที่ 60x60x60 ซม.
  4. คลุกผสมดินกับปุ๋ยให้เข้ากันกลบหรือโรยด้วยดินให้สูงระดับ 1/5 ของหลุม และหว่านปุ๋ยคอก อัตรา 2-3 กก. ต่อหลุม
  5. นำต้นพันธุ์ลงหลุมปลูก และกลบดินต่ำกว่าผิวดินประมาณ 10 ซม. สำหรับให้น้ำขัง และการใส่ปุ๋ยในครั้งต่อไป

การดูแลและตัดใบขาย

กล้วยน้ำว้าที่ปลูกในช่วงฤดูฝนไม่จำเป็นต้องรดน้ำสำหรับในช่วงฤดูแล้งหากจำเป็นควรรดน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งให้ได้ปริมาณเพียงพอและทำให้ดินมีความชุ่มชิ้น การตัดใบตองจะเริ่มตัดเมื่อกล้วยที่ปลูกอายุได้ 8 เดือนหรือเริ่มแทงหน่อแล้วและควรตัดสัปดาห์ละ 1 ครั้งต้นละ 2-3 ใบ

เทคนิคในการตัดใบกล้วยขายหรือวิธีตัดใบกล้วย ต้องตัดในช่วง 3-5 โมงเย็นเพื่อไม่ให้มีน้ำค้างเหลืออยู่ เพราะจะทำให้ใบกล้วยเปื้อนและไม่แตกง่าย การปลูกกล้วยน้ำว้าขายใบเป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ เพราะใช้เงินลงทุนไม่มากเพียงมีพื้นที่ปลูกอย่างน้อย 1 ไร่ขึ้นไป เพื่อให้เพียงพอสำหรับการตัดใบขายในแต่ละครั้ง และยังทำให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากส่วนอื่นๆของกล้วย เช่น ปลีกล้วย หน่อกล้วย ใบกล้วย ผลกล้วยทั้งดิบและสุก

การตัดใบตอง
การตัดใบตอง หรือใบกล้วยเพื่อจำหน่าย
ใบตองกล้วย
ใบกล้วยที่ตัดออกจากก้านเรียบร้อยแล้ว
ใบตอง
ใบตองนำมาเป็นภาชนะใส่ขนม
ห่อขนมเทียน
นำใบตองมาทำการห่อขนมเทียน
ใบตอง
การใช้ใบตองห่ออาหาร

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับเรื่องกล้วย การปลูกกล้วย พันธุ์กล้วย เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.datacatalog.org
ภาพประกอบ : www.flickr.com

 

One Comment

Add a Comment