ทำไมเพาะแล้วเมล็ดไม่งอก สาเหตุที่เมล็ดไม่งอกเกิดจากอะไร

สาเหตุที่เมล็ดไม่งอก

เคยเป็นกันไหมค่ะ เวลาที่เราซื้อเมล็ดพันธุ์ มาไม่ว่าเป็น F1, OP, หรือเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน มาปลูกแล้วเจอปัญหาคือ เมล็ดพันธุ์ไม่งอก เพาะเมล็ดไม่งอก เมล็ดพันธุ์งอกบ้างแต่ต้นไม่โต หรือเมล็ดงอกแต่ต้นอ่อนตาย ผักไม่งอก ทั้งที่เมล็ดที่ใช้นั้นก็เพิ่งซื้อมาหรือยังไม่เคยปลูกมาก่อน แต่บางครั้งปัญหานั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเมล็ดเสมอไป (เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านจะมีปัญหานี้น้อยมาก) ปัญหาการเพราะไม่งอก อาจเกิดจากโรคที่ชื่อว่า “โรคโคนเน่า” หรือมีชื่อเรียกอื่นว่า โรคโคนเน่า(ต้นกล้า) โรคเน่าคอดิน โรครากเน่าโคนเน่า กล้าตายพราย วันนี้เกษตรตำบลมีสาเหตุและการป้องกันโรคโคนเน่านี้มาฝากกันค่ะ

การเพาะเมล็ด
การเพาะเมล็ด การเพาะเมล็ดก่อนย้ายต้นกล้า

ลักษณะอาการ

เป็นได้ตั้งแต่ทำให้เมล็ดไม่งอก  หรือเมล็ดงอกเป็นต้นอ่อนแล้วตาย หรือชะงักการเจริญเติบโต  สังเกตได้จากแผลที่โคนต้นบริเวณที่ติดกับผิวดิน ที่ทำให้ต้นคอดลง/แห้ง ต้นล้ม ไม่ตั้งขึ้น

สาเหตุเกิดจาก

เชื้อราในดิน ซึ่งมีหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ ซึ่งเชื้อรานี้มาได้จาก 

 1. ติดมากับเมล็ด
 2. ในดินและวัสุดปลูก
 3. ในน้ำที่ใช้รด
 4. จากถาดที่ใช้เพาะกล้า

สภาพแวดล้อมที่ทำให้เชื้อรานี้ระบาดได้ง่ายคือ เมื่อมีอากาศร้อนและมีความชื้นสูง ดิน/วัสดุเพาะระบายน้ำไม่ดี และมีสภาพเป็นกรดมากเกินไป

วิธีการป้องกัน

 • เลือกใช้ดิน/วัสดุปลูกที่ค่อนข้างสะอาด ระบายน้ำได้ดี
 • เพิ่มสัดส่วนของปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยมูลไส้เดือนในวัสดุเพาะ เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • ทำความสะอาดถาดเพาะด้วยด่างทับทิม (อัตราส่วน 1 กรัม/น้ำ 1 ลิตร ใช้แช่ทิ้งไว้ 2 – 3 ชั่วโมง) โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาโรคโคนเน่าแล้ว ถาดเพาะมีโอกาสที่จะมีเชื้อติดอยู่มาก
 • ถ้าเมล็ดมีความเสี่ยงติดเชื้อรา อาจทำความสะอาดเมล็ดก่อนเพาะด้วยจุนสี (อัตราส่วน 1 กรัม/น้ำ 1 ลิตร ใช้แช่ทิ้งไว้ 2 – 3 ชั่วโมง แล้วล้างออกก่อนนำไปเพาะ)
 • ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาผสมกับดินปลูก คลุกเมล็ด หรือผสมกับน้ำที่ใช้รดกล้าผัก
 • เวลาเพาะกล้า อย่าใส่เมล็ดในวัสดุเพาะลึกเกินไป
 • อย่าเพาะกล้าหนาแน่นเกินไป เลือบริเวณเพาะกล้าที่มีสภาพอากาศโปร่ง อากาศระบายได้ดี ไม่มีความชื้นสูง และระวังอย่ารดน้ำมากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
 • เลือกแหล่งน้ำที่สะอาดหน่อยสำหรับใช้ในการรดกล้าผัก
 • ในกรณีที่แปลง/ถาดเพาะเริ่มระบาด ให้รีบนำถาดที่มีโรคออก เพื่อทำลายทิ้ง และฉีดพ่นแปลง/ถาดเพาะข้างเคียงน้ำด้วยน้ำกระเทียมสะกัด (ต้มน้ำให้ร้อน แต่ไม่ถึงน้ำเดือด ใส่กระเทียมโขลก 5 – 6 กลีบ นาน 20 นาที ปล่อยให้น้ำเย็น เอากากกระเทียมออก เติมสบู่ธรรมชาติเล็กน้อย กรอง แล้วจึงนำไปฉีดพ่น)
ดินปลูก
ดินปลูก ควรเลือกดินที่ระบายน้ำดี

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ :
www.greennet.or.th
www.flickr.com

One Comment

Add a Comment