หมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร สรรพคุณแก้ท้องร่วง แก้ไอ

หมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร

ชื่ออื่นๆ : เดื่อเกลี้ยง (ภาคเหนือ มะเดื่อเกลี้ยง มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อน้ำ (ภาคใต้) มะเดื่อน้ำ เดื่อเลี้ยง มะเดื่อหอม หมากเดื่อ (ภาคอีสาน) มะเดื่อดง 

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : มะเดือ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์ : Moraceae

ลักษณะของหมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร

ไม้ต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10–20 เมตร ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา กิ่งอ่อนสีเขียว หรือสีเขียวในน้ำตาล กิ่งแก่มีสีน้ำตาลเกลี้ยง หรือมีขนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ ใบบาง รูปไข่หรือรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบมนหรือกลม ผิวใบเกลี้ยง หรือมีขน ไม่หลุดร่วงง่าย ดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอก มีก้านเกิดเป็นกลุ่มบนกิ่งสั้นๆ ที่แตกออกจากลำต้น และกิ่งขนาดใหญ่ ผล รูปกลมแป้นหรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น เมื่อฉีกออกจะพบเกสรเล็กๆ อยู่ภายในผล ผลสุกมีสีแดง

ต้นเดื่อ
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาล

การขยายพันธุ์ของหมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร

ใช้เมล็ด/-

ธาตุอาหารหลักที่หมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพรต้องการ

ประโยชน์ของหมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร

ส่วนที่ใช้ : ผลอ่อน เปลือกต้น ราก
สรรพคุณ :
ผลอ่อน – รับประทานเป็นอาหาร
เปลือกต้น
-มีรสฝาด
-รับประทานแก้ท้องร่วง
-ชะล้างบาดแผล เป็นยาสมานดี
ราก
-เป็นยาแก้ไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัว ไข้กาฬ ไข้พิษทุกชนิด
-กล่อมเสมหะ และโลหิต

ผลมะเดื่อ
ผลกลม ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีแดง

สรรพคุณทางยาของหมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร

คุณค่าทางโภชนาการของหมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร

การแปรรูปของหมากเดื่อ, มะเดืออุทุมพร

Add a Comment