การปลูกขมิ้นชัน

การปลูกขมิ้นชัน

ปลูกโดยใช้หัวแม่ที่มี
รูปร่างคล้ายรูปไข่

Add a Comment