หัวขมิ้นชัน

หัวขมิ้นชัน

เนื้อในจะมีสี เหลืองอมส้ม

Add a Comment