หญ้าปล้อง ชอบขึ้นในดินที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง หรือใน
การปลูกพืช
หญ้าปล้อง ชื่ออื่นๆ : หญ้าถอดปล้อง หญ้าปล้อง (กรุงเทพ) ริมปัต คัมไป (มลายู นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …
โสนคางคก พืชล้มลุก เจริญเติบโตได้ดีในที่น้ำขังและน้ำท่วมสูง
พืชล้มลุก
โสนคางคก ชื่ออื่นๆ : โสนคางคก (ภาคกลาง) โสนหางไก่ใหญ่ (อ่างทอง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : jointvetch. ชื่อวิทยาศาสตร์ …
หญ้าแขม ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า เจริญเติบโตเป็นกอขนาดใหญ่
การปลูกพืช
หญ้าแขม ชื่ออื่นๆ : หญ้าแขม ตะโป (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) แตร๊ง (เขมร-สุรินทร์) ปง (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …