พืชวงศ์ขิง ZINGIBERACEAE ลำต้นมักมีเหง้า
การปลูกพืชสมุนไพร
ลักษณะประจำวงศ์ พืชวงศ์ขิง พืชวงศ์ข่า ZINGIBERACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก บางครั้งอิงอาศัย มักมีเหง้า มีกลิ่นหอมฉุนเฉพ
วิธีทำน้ำพริกข่า สูตรน้ำพริกพื้นบ้านของภาคเหนือ
การปลูกพืชสมุนไพร
น้ำพริกข่า น้ำพริกข่า เป็นน้ำพริกที่มีลักษณะค่อนข้างแห้ง ชนิดของพริกที่นิยมใช้คือ พริกขี้หนูแห้ง หรือใช้พริกเม็ดใหญ่แห้ง
หัวข่า ใช้ประกอบอาหารและมีสรรพคุณทางยา
การปลูกพืช
หัวข่า ข่า เป็นไม้ล้มลุก สูง 1.5-2 เมตรอยู่เหนือพื้นดิน เหง้ามีข้อและปล้องชัดเจน เนื้อในสีเหลืองและมีกลิ่นหอมเฉพาะ ใบเดี
ข่า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ใช้ปรุงอาหารดับกลิ่นคาว ดอกและลำต้นใช้รับประทานเป็นผักสดได้
การปลูกพืช
ข่า ชื่ออื่นๆ : ข่าหยอก , ข่าหลวง , กฎกกโรทินี , เสะเออเคย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Galanga …
ข่า พืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า “เหง้า”
การปลูกพืชสวน
ข่า ชื่ออื่นๆ : กฎุกกโรหินี (กลาง) ข่าหยวก (เหนือ) ข่าหลวง (ตะวันออกเฉียงเหนือ,เหนือ) สะเอเชย (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) และ
ข่า หัวข่า เหง้ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ต้นมีกลิ่นคล้ายการบูร
การปลูกพืช
ข่า หัวข่า เหง้ามีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ต้นมีกลิ่นคล้ายการบูร ชื่ออื่นๆ : กฎุกกโรหินี (กลาง) ข่าตาแดง ข่าหยวก ข่าหลวง (เหนือ)