ค้างคาวดำ ไม้ล้มลุก ดอกมีลักษณะคล้ายค้างคาวบิน
ไม้กระถาง
ค้างคาวดำ ชื่ออื่นๆ : เนระพูสีไทย(ภาคกลาง), ม้าถอนหลัก, มังกรดำ (เชียงใหม่), ดีปลาช่อน, ดีงูหว้า (เหนือ), ค้าวคาวดำ (กลา
ดอกกะเจียว นิยมนำหน่ออ่อนมารับประทานเป็นผักสด
พืชล้มลุก
ดอกกะเจียว ชื่ออื่นๆ : กระเจียว, ปทุมมา , บัวสวรรค์ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ดอกกะเจียว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma aeruqin
ต้นแค แคบ้าน  ยอดอ่อน ดอกอ่อนนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด
การปลูกพืชสวน
ต้นแค ชื่ออื่นๆ : ดอกแคบ้าน  ต้นแค หรือแค (ภาคกลาง) แคขาว (กรุงเทพฯและเชียงใหม่) ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห
พยอม เนื้อไม้ ใช้ทำหมอนรองรางรถไฟ เสาบ้านเรือน
ไม้ยืนต้น
พยอม ชื่ออื่นๆ : แดน (เลย), ยางหยวก (น่าน), กะยอม เชียง เซียว เซี่ย (เชียงใหม่), พะยอมทอง (ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี),    
ต้นโสน ดอกรับประทานเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวาน
การปลูกพืชสวน
ต้นโสน ชื่ออื่นๆ : โสน, โสนหิน, โสนกินดอก (ภาคกลาง), ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Hemp Fesbania ชื่อวิทย