สํามะง่า ไม้พุ่มเลื่อย ดอกมีสีขาว ออกตามงามและใบกิ่งเป็นช่อกระจุก
ไม้เลื้อย
สํามะง่า ชื่ออื่นๆ : สำลีงา, สำมะลีงา (กลาง, ตะวันออก); เขี้ยวงู (ประจวบฯ); ส้มเนรา (ระนอง); สักขรีย่าน (ชุมพร); สำปันงา
ต้นแก้ว พรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
ไม้ดอก
ต้นแก้ว ชื่ออื่นๆ : แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : จีน, ญี่ปุ่น,
เข็มขาว มีสรรพคุณทางยา ดอกมีกลิ่นหอม
ไม้ดอกไม้ประดับ
เข็มขาว ชื่ออื่นๆ : เข็มไม้ (ไทย) , เข็มพระราม (กรุงเทพ) , เข็มปลายสาน (ตานี) , เข็มขาว (พายัพ) ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้ ช
ทุ่งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่ ไม้ทำเครื่องใช้ รากใช้ผสมยา
ไม้ยืนต้น
ทุ้งฟ้า ทุ้งฟ้าไก่ ชื่ออื่นๆ : กระทุ้งฟ้าไห้   ทุ้งฟ้าไก่  ตีนเทียน  พวมพร้าว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศ
เห็ดขอน เห็ดขอนขาว นิยมบริโภคตอนดอกอ่อน เพราะกรุบเหนียว
การปลูกพืช
เห็ดขอน ชื่ออื่นๆ : เห็ดขอนขาว  เห็ดมันมะม่วง  เห็ดมัน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เห็ดขอน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lentinus squarr
ยอ ยอส้ม เนื้อไม้ทำอุปกรณ์ทอผ้า แก่นต้มน้ำดื่มเป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสมุนไพร
ยอ ยอส้ม ชื่ออื่นๆ : สลักป่า สลักหลวง (เหนือ) คุ คุย (พิษณุโลก) โคะ ต้นกำเนิด : พบในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ชื่อสามัญ : ย