เห็ดปุยฝ้าย เป็นเห็ดที่มีปุยสีขาวรอบดอกเห็ด มีกลิ่นหอม และสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย
การปลูกพืช
เห็ดปุยฝ้าย ชื่ออื่นๆ :  เห็ดยามาบูชิตาเกะ, เห็ดหัวลิง, เห็ดแผงคอสิงโต, เห็ดมีเครา, เคราเทพารักษ์, เห็ดเม่นมีเครา, เห็ดป
เห็ดขอน เห็ดขอนขาว นิยมบริโภคตอนดอกอ่อน เพราะกรุบเหนียว
การปลูกพืช
เห็ดขอน ชื่ออื่นๆ : เห็ดขอนขาว  เห็ดมันมะม่วง  เห็ดมัน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เห็ดขอน ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
เห็ดมันปู นิยมนำมาทำเป็นเมนูอาหาร หรือลวกจิ้มน้ำพริก
พืชผัก
เห็ดมันปู ชื่ออื่นๆ : มันปูใหญ่ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เห็ดมันปู ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cantharellus cibarius …
เห็ดละโงก เห็ดไข่ห่าน เห็ดสีเหลือง ขึ้นที่ชื้น
การปลูกพืช
เห็ดละโงก ชื่ออื่นๆ : เห็ดไข่ห่าน เห็ดเหลือง (เหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : เห็ดละโงกเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
เห็ดเผาะฝ้าย เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ สรรพคุณ และ ประโยชน์ของเห็ดเผาะ
สมุนไพรเครื่องดื่มยาเสริมอาหาร
เห็ดเผาะฝ้าย ชื่ออื่นๆ : เห็ดเผาะ เห็ดถอบ หรือเห็ดดอกดิน ต้นกำเนิด : พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ชื่อสามัญ
เห็ดแครง หรือ เห็ดตีนตุ๊กแก มีรูปร่างคล้ายพัด ขึ้นตามขอนไม้ งอกได้ตลอดปี
การปลูกพืช
เห็ดแครง หรือ เห็ดตีนตุ๊กแก มีรูปร่างคล้ายพัด ขึ้นตามขอนไม้ งอกได้ตลอดปี ชื่ออื่นๆ : ภาคเหนือเรียก เห็ดแก้น เห็ดตามอด ภา