ว่านรวยไม่เลิก เป็นไม้มงคล ปลูกไว้ประดับบ้าน
การปลูกพืชสวน
ว่านรวยไม่เลิก ชื่ออื่นๆ : ต้นรวยไม่เลิก  รวยไม่เลิก  รวยไม่รู้จน  รวยไม่มีจน ต้นกำเนิด : แอฟริกาใต้ ชื่อสามัญ : Leopard
หอมหมื่นลี้ สารภีฝรั่ง ไม้ต้นสูง ช่อดอกออกเป็นกระจุก
ไม้ดอก
หอมหมื่นลี้ ชื่ออื่นๆ : สารภีฝรั่ง (เชียงใหม่) สารภีอ่างกา ต้นกำเนิด : ประเทศจีน ชื่อสามัญ : Sweet osmanthus ชื่อวิทยาศา
โมก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ปลูกไว้ประดับตามบ้านเรือน
ไม้ดอกไม้ประดับ
โมก ชื่ออื่นๆ : ปิดจงวา (เขมร สุรินทร์) โมกซ้อน (กลาง) โมกบ้าน (กลาง) และ หลักป่า (ระยอง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Moke ช
ดอกลีลาวดี
ไม้ดอก
ดอกลีลาวดี ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Frangipani,Pagoda,Temple ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria spp. ชื่อวงศ์ : Apocy
รำเพย ไม้ดอกประดับสีเหลืองยางมีพิษ
ไม้ดอก
รำเพย ชื่ออื่นๆ : กระบอก กะทอก บานบุรี ยี่โถฝรั่ง ดอกกระบอก (กรุงเทพฯ) รำพน (ภาคกลาง) แซน่าวา แซะศาลา (ภาคเหนือ) ต้นกำเน