โมกเตี้ย หัสคุณใหญ่ ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวหนา มีกลิ่นหอมอ่อน
ไม้ดอก
โมกเตี้ย หัสคุณใหญ่ ชื่ออื่นๆ : หัสคุณใหญ่ ถั่วหนู (สุราษฎร์ธานี); สรรพคุณ (สงขลา); หัสคุณเทศ (พังงา); โมกเกี้ย(สระบุรี)
โมก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม
ไม้ดอกไม้ประดับ
โมก ชื่ออื่นๆ : โมก,โมหลวง,พุทธรักษา(เพชรบุรี),พ้อแก ซอทึ ส่าตึ (แม่ฮ่องสอน),มูกขาว(เลย), มูกมันน้อย(ลาว),มูกหลวง โมกเขา
ว่านรวยไม่เลิก เป็นไม้มงคล ปลูกไว้ประดับบ้าน
การปลูกพืชสวน
ว่านรวยไม่เลิก ชื่ออื่นๆ : ต้นรวยไม่เลิก  รวยไม่เลิก  รวยไม่รู้จน  รวยไม่มีจน ต้นกำเนิด : แอฟริกาใต้ ชื่อสามัญ : Leopard
หอมหมื่นลี้ สารภีฝรั่ง ไม้ต้นสูง ช่อดอกออกเป็นกระจุก
ไม้ดอก
หอมหมื่นลี้ ชื่ออื่นๆ : สารภีฝรั่ง (เชียงใหม่) สารภีอ่างกา ต้นกำเนิด : ประเทศจีน ชื่อสามัญ : Sweet osmanthus ชื่อวิทยาศา
โมก ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ปลูกไว้ประดับตามบ้านเรือน
ไม้ดอกไม้ประดับ
โมก ชื่ออื่นๆ : ปิดจงวา (เขมร สุรินทร์) โมกซ้อน (กลาง) โมกบ้าน (กลาง) และ หลักป่า (ระยอง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Moke ช