ต้นกล้วยใช้ทำอาหารหมักหมูหลุม

การทำอาหารหมักหมูหลุม

อาหารสำหรับเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก ได้แก่ ผลไม้ และพืชสีเขียวชนิดต่าง ๆ เช่น เศษผักต่าง ๆ หยวกกล้วย ผักบุ้งเถา มันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่ายทะเล มะละกอดิบ หน่อไม้ สัปปะรด แตงโม ยอดมันสำปะหลัง ใบบอน ฯลฯ นำมาหมักเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยในการย่อยได้ของอาหาร แทนการนำมาต้มเหมือนสมัยก่อน ซึ่งทำให้คุณค่าของอาหารจากธรรมชาติเหล่านั้นลดลง

วัสดุและอุปกรณ์

 1. ถังหรือถุงดำสำหรับใส่อาหารหมัก
 2. ต้นกล้วย (หรือผลไม้หรือพืชผักสีเขียวทุกชนิด)
 3. น้ำตาลทรายแดง
 4. เกลือเม็ด
 5. พลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า

อัตราส่วน เศษผลไม้หรือพืชผักสีเขียว 100 กิโลกรัม ต่อน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัม ต่อเกลือเม็ด 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ

 1. หั่นต้นกล้วยออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 2-4 เซนติเมตร
 2. นำต้นกล้วยที่หั่นเรียบร้อยใส่ในถังหรือถุงดำ
 3. ใช้มือกดหรือใช้เท้าเหยียบให้แน่นและเรียบ
 4. โรยน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลให้ทั่ว
 5. โรยเกลือเม็ดทับหน้าให้ทั่ว
 6. ปิดปากถังด้วยพลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า และปิดด้วยฝาถังอีกครั้งหมักทิ้งไว้ 8-12 วัน หากจำเป็นเร่งด่วนหมัก 4-5 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

คุณค่าทางโภชนาการ

การนำเศษผัก 100 กิโลกรัม หมักกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัมและผสมเกลือ 1 กิโลกรัม หมักในถังทิ้งไว้ 7 วัน จะได้ผักหมักที่มีคุณภาพ โดยมี

 • โปรตีน 17.87 เปอร์เซ็นต์
 • ไขมัน 1.78 เปอร์เซ็นต์ พลังงาน 3,500 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม
 • หากนำไปตากแห้งจะมีโปรตีน 24.87 เปอร์เซ็นต์

สามารถนำไปทดแทนอาหารสำเร็จรูปได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจนำไปผสมกับ เปลือกหอยป่น รำละเอียด ข้าวโพดป่น ให้สุกรกินโดยไม่ต้องใช้อาหารสำเร็จรูปเลยก็ได้

หั่นต้นกล้วย
นำต้นกล้วยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
ปิดภาชนะหมัก
ปิดปากถังด้วยพลาสติก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : https://researchex.mju.ac.th

4 Comments

Add a Comment