วงศ์แตง CUCURBITACEAE พืชในวงศ์แตง เป็นไม้เถาเลื้อย เกี่ยวพันไม้อื่น

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์แตง CUCURBITACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุกส่วนใหญ่เป็นเถาเลื้อย มักมี น้ำเลี้ยงใสหรือสีน้ำตาลอ่อน มีระยางค์เกาะ เกี่ยวพันไม้อื่น ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบหยัก เป็นพูหรือจักลึกคล้ายใบประกอบรูปมือหรือ นิ้วมือ มีเส้นใบหลัก 3-7 เส้น ออกจากโคน แผ่นใบ ช่อดอกมีหลายรูปแบบ บางครั้งดอก ออกเดี่ยว ดอกส่วนใหญ่แยกเพศ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ โคนกลีบมัก เชื่อมติดกัน บางครั้งเป็นรูปท่อหรือรูประฆัง มีน้อยที่แยกกันเป็นอิสระ ดอกเพศผู้มีเกสร เพศผู้3-5อัน ก้านชูอับเรณูบางครั้งเชื่อมติด กันเป็นหลอดหรือเป็นกลุ่ม ดอกเพศเมีย มีรังไข่ 1 อัน อยู่ในฐานดอก มี1-3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อนตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป ผลมักเป็นชนิดผลสด มีน้อยที่ผลแห้งแตก

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกกต่าง

  • Passifloraceae กลีบแยกจากกัน มีโครงสร้างเป็นกระบังรอบที่ฐานดอกรูปถ้วย รังไข่ติดเหนือวงกลีบ เกสรเพศผู้แยกจากกัน

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้พบทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน มีหลายชนิดที่เป็นพืชอาหาร ในประเทศไทยมี 20 สกุล เช่น

  • สกุล Momordica ดอกมีก้านดอกยาว เช่น มะระ Momordica charantia L. ฟักข้าว Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.
  • สกุล Luffa ผลยาวรูปทรงกระบอก เช่น บวบเหลี่ยม Luffa acutangula (L.) Roxb. บวบหอม Luffa cylindrica (L.) M. Roem.
  • สกุล Trichosanthes พูกลีบดอกจักเป็นครุย เช่น บวบงู Trichosanthes anguina L. บวบขม Trichosanthes cucumerina L.
  • สกุล Cucumis เป็นไม้ต่างถิ่น ได้แก่ แตงไทย Cucumis melo L.  แตงกวา Cucumis sativus L.
  • สกุล Coccinea ได้แก่ ผักตำลึง Coccinea grandis (L.) Voigt
  • สกุล  Diplocyclos เป็นไม้เถา ได้แก่ ขี้กาลาย Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey ผลสีแดงเป็นมัน

พืชในวงศ์แตง (En:Cucurbitaceae) ประกอบไปด้วยพืชจำพวกสควอช, เมล่อน, และบวบ และยังรวมถึงพืชที่เพาะปลูกกันอย่าง แตงกวา, ฟักทอง, และแตงโมด้วย พืชวงศ์นี้ ส่วนมากกระจายพันธุ์ในเขตร้อนทั้งในเขตโลกเก่า และโลกใหม่

แตงกวา
แตงกวา ลำต้นกลมเป็นเถาเลื้อย
เมล่อน
เมล่อน พืชเถาเลื้อยลำต้นอ่อน มีหนามคล้ายขน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.th.wikipedia.org, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment