โรคกล้วย โรคใบด่างของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย

โรคกล้วย โรคใบด่างของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย

     โรคกล้วย โรคใบด่างของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย โรคใบด่างมีหลายลักษณะ แล้วแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค อาจเกิดจากเชื้อไวรัส เกิดจากการขาดธาตุอาหารหรือลักษณะกลายพันธุ์ของพืชสามารถเกิดขึ้นได้กับพืช ผัก ผลไม้ หลายๆชนิดๆ โรคใบด่างของผักต่าง ๆ บางครั้งอาจจะพบอาการด่างเป็นวงแหวนส่วนผลไม้ ได้แก่ โรคใบด่างแตงกวา  โรคใบด่างมะละกอ  โรคใบด่างขนุน จนกระทั่งกล้วย ไม่ว่าจะเป็น กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหมาก กล้วยนาก กล้วยน้ำว้า เป็นต้น ผลไม้เขตร้อนที่นิยมปลูกเพื่อนำมารับประทานผลสด จนไปถึงการนำไปแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งกล้วยฉาบ กล้วยตาก กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี เรียกว่าครบทั้งอาหารคาวหวานเลยทีเดียว ทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ก็ยังมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพของผู้ที่รับประทานเข้าไปอีกด้วย

โรคใบด่างของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย
โรคกล้วย โรคใบด่างของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา เชื้อวิสา Virus (CMV)

     โรคใบด่าง (Cucumber mosaic) ของกล้วยนั้น สำหรับอาการใบด่างที่เกิดจากไวรัส ส่วนมากมีสีเหลืองสลับเขียว เนื้อใบไม่เรียบเป็นคลื่น และใบมีรูปร่างผิดปกติ  โรคใบด่างของกล้วยจะมีลักษณะใบกล้วยที่มีขีดสีเหลืองที่มีขนาดไม่แน่นอน และอาจเกิดเชื่อมต่อเนื่องกันทำให้แลเห็นเป็นรอยด่างเป็นทางยาวขนานไปกับเส้นใบ โรคใบด่างส่วนใหญ่จะเกิดในฤดูหนาว ไม่ค่อยเกิดโรคใบด่างในฤดูร้อนและฤดูฝน

ผลกระทบของโรคกล้วใบด่าง

  • ทำให้ใบของกล้วยไม่มีสีเขียวหรือคลอโรฟิล
  • ทำให้ประสิทธิภาพในการนำอาหารไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของกล้วยลดลง
  • ทำให้ต้นกล้วยหยุดการเจริญเติบโต
  • ทำให้ต้นกล้วยที่มีอายุน้อยเกิดการเน่าแห้งเป็นแท่ง ๆ ภายในลำต้น

ภาพประกอบ : www.flickr.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

2 Comments

Add a Comment