กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง พันธุ์กล้วยผลขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่อ้วนและสั้นกว่ากล้วยน้ำว้าพันธุ์อื่น
การปลูกพืชสวน
กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำว้าไส้ขาว, กล้วยน้ำว้าสวน, กล้วยน้ำว้าขาว, กล้วยน้ำว้าอ่อง (ภาคเหนือ), กล้วยน้ำว
กล้วยหอมทองกาบดำ พันธุ์กล้วย รสหวาน กลิ่นหอม
การปลูกพืชสวน
กล้วยหอมทองกาบดำ ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมทองกาบดำ ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Kluai Hom Thong Kab Dam ชื่ …
กล้วยปิซังอัมบน พันธุ์กล้วย ผลรูปร่างยาว ปลายผลมีจุก
การปลูกพืชสวน
กล้วยปิซังอัมบน ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมอัมบน ,กล้วยหอมปิซังอัมบน, กล้วยคลองจัง ต้นกำเนิด : ประเทศอินโดนีเซีย ชื่อสามัญ : Kl
กล้วยตานีด่าง พันธุ์กล้วย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
การปลูกพืชสวน
กล้วยตานีด่าง ชื่ออื่นๆ : กล้วยตานีด่าง ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Kluai Tani Dang ชื่อวิทยาศาสตร์ :
กล้วยหอมทองสั้น กล้วยหอมผลสั้น พันธุ์กล้วยมีขนาดใกล้เคียงกับกล้วยน้ำว้า
การปลูกพืชสวน
กล้วย ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมทองสั้น, กล้วยหอมผลสั้น, กล้วยหอมสั้น ต้นกำเนิด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งที่พบ จังหวัดชัยภ
กล้วยหอมแอฟริกา พันธุ์กล้วย ปลายผลมีจุก เปลือกบางแต่หนากว่ากล้วยไข่
การปลูกพืชสวน
กล้วยหอมแอฟริกา ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมแอฟริกา, กล้วยหอมอัฟริกา ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ชื่อสามัญ :
กล้วยหอมทูม็อก พันธุ์กล้วย ขนาดผลเรียวใหญ่และยาว ผลสุกกลิ่นหอม รสหวาน
การปลูกพืชสวน
กล้วยหอมทูม็อก ชื่ออื่นๆ : กล้วยทูดอก, กล้วยหอมทูม็อก, กล้วยหอมทูม๊อค ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเข้าจากประเทศ
กล้วยหอมลามัท พันธุ์กล้วย รสชาติคล้ายกล้วยหอมผสมกล้วยไข่
การปลูกพืชสวน
กล้วยหอมลามัท ชื่ออื่นๆ : กล้วยลามัท, กล้วยหอมลามัท ต้นกำเนิด : ประเทศมาเลเซีย ชื่อสามัญ : Kluai Hom La Mut ชื่อวิทยาศาส …
กล้วยตานีอีสาน พันธุ์กล้วย ผลสุกสีเหลืองรสหวาน มีเมล็ดจำนวนมาก
การปลูกพืชสวน
กล้วยตานีอีสาน ชื่ออื่นๆ : กล้วยตานีอีสาน ต้นกำเนิด :  ชื่อสามัญ : Kluai Tani Isan ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa balbisiana …
กล้วยหอมทองไต้หวัน พันธุ์กล้วย ผลสุกรสหวานน้อยกว่ากล้วยหอมทองและมีกลิ่นหอม
การปลูกพืชสวน
กล้วยหอมทองไต้หวัน ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมไต้หวัน, กล้วยหอมทองไต้หวัน ต้นกำเนิด : ประเทศไต้หวัน ชื่อสามัญ : Kluai Hom Thong
กล้วยแลนดี้ พันธุ์กล้วยที่จัดอยู่ในกลุ่มกล้วยไข่ชนิดหนึ่ง
การปลูกพืชสวน
กล้วยแลนดี้ ชื่ออื่นๆ : กล้วยแลนดี้ ต้นกำเนิด : ออสเตรเลีย ชื่อสามัญ : Kluai Landy ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa (AA) ‘L …
กล้วยน้ำว้าดำ พันธุ์กล้วยเก่าแก่ รสชาติหวาน เนื้อแน่น
การปลูกพืชสวน
กล้วย ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำว้าทองสัมฤทธิ์, กล้วยน้ำว้าไฟ, กล้วยน้ำว้าสำริด, กล้วยน้ำว้าแดง ต้นกำเนิด : พบมากในแถบภาคกลาง