การปลูกผักกาดเขียวปลี สามารถปลูกได้ตลอดปี
การปลูกพืช
ผักกาดเขียวปลี ผักกาดเขียวปลี เป็นพืชในตระกูลกะหล่ำปลี กะหล่ำดอกและคะน้า เป็นผักอายุปีเดียว อายุการเก็บเกี่ยว 55-75 วัน
วิธีการปลูกถั่วแดง พืชเศรษฐกิจที่มีการส่งออกสูง
การปลูกพืช
ถั่วแดง ถั่วแดงหรือถั่วนิ้วนางแดง เป็นพืชตระกูลถั่วที่ค่อนข้างรู้จักกันมาก ในปัจจุบัน เพราะเป็นพืชที่ส่งออก ผลผลิตที่ส่ง
การปลูกข้าวและวิธีการดูแลหลังปลูกข้าว
พืชล้มลุก
ข้าว ชื่ออื่นๆ : ข้าว, ข้าวเจ้า, ข้าวเหนียว, ข้าวไร่, ลำซา(ลั้วะ), หย่อซิ(เมี่ยน) – ข้าวเจ้า (ทั่วไป) ข้าวไข่แมงดา, ข้าว
พลู ทุกส่วนมีกลิ่นหอม ใบของพลูมีรสเผ็ดร้อน นิยมนำมาทากับปูนแดงเคี้ยวร่วมกับหมาก และใช้ในพิธีมงคลต่างๆ
ไม้เลื้อย
พลู ชื่ออื่นๆ : พลู, พลูจีน, เปล้าอ้วน ซีเก๊าะ (ใต้) ซีเก๊ะ, ซีเก, เปล้ายวน, ปู, ดื่อเจี่ย ต้นกำเนิด : …
ถั่วเหลือง เป็นพืชล้มลุก ลำต้นมีขนปกคลุม-เป็นพืชเศรษฐกิจ
พืชล้มลุก
ถั่วเหลือง ชื่ออื่นๆ : ถั่วพระเหลือง, ถั่วแระ, ถั่วแม่ตาย, ถั่วเหลือง (ภาคกลาง) มะถั่วเน่า (ภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : ประเทศ
ห้อมหรือฮ่อม ทั้งต้นสดสับเป็นท่อนต้มเคี่ยว เพื่อทำสีย้อมผ้า
พืชล้มลุก
ห้อมหรือฮ่อม ชื่ออื่นๆ : ฮ่อมเมือง, ครามหลอย, ครามเหล็กขูด, ครามย่าน, ใบเบิก ต้นกำเนิด : พบในป่าธรรมชาติของภาคเหนือตอนบน
ต้นอ้อย  ไม้ล้มลุก และมีน้ำตาลซูโครสสูงมาก
การปลูกพืช
ต้นอ้อย ชื่ออื่นๆ : อ้อยขม, อ้อยดำ, อ้อยแดง ต้นกำเนิด : เกาะนิวกีนี ในมหาสุมทรแปซิฟิก ในประเทศไทยปลูกได้ทั่วไป ชื่อสามัญ
การปลูกต้นไม้แดง ไม้ต้นขนาดใหญ่  พืชเศรษฐกิจ
ไม้ยืนต้น
ต้นไม้แดง ต้นแดง เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. มีขนตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และก้านช่อดอก ำต้นแดงค่อนข้างเ
มะม่วงหิมพานต์ หัวครก ยาโห้ย พืชเศรษฐกิจทำรายได้ของไทย
การปลูกพืช
มะม่วงหิมพานต์ หัวครก ยาโห้ย พืชเศรษฐกิจทำรายได้ของไทย ชื่ออื่นๆ : กาหยู กาหยี เม็ดล่อ ยาร่วง หัวครก ยาโห้ย ต้นกำเนิด : 
ข้าวเจ้า เป็นอาหารหลักที่บริโภคเพื่อการดำรงชีพ
การปลูกพืช
ข้าวเจ้า ชื่ออื่นๆ : ข้าว, ข้าวเจ้า, ข้าวเหนียว, ข้าวไร่, ลำซา(ลั้วะ), หย่อซิ(เมี่ยน) – ข้าวเจ้า (ทั่วไป) ข้าวไข่แ
โรคกล้วย โรคตายพรายของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย
การปลูกพืช
โรคกล้วย โรคตายพรายของกล้วย ผลกระทบของโรคกล้วย เชื้อสาเหตุ เชื้อรา : Fusarium oxysporum f. cubense      ในการปลูกกล้วยเพ