ฝาด ไม้ต้นกึ่งไม้พุ่ม เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน
ไม้ยืนต้น
ฝาด ชื่ออื่นๆ : ฝาด, ขวาด, กะลูง ต้นกำเนิด : พบทั่วไปตามสภาพป่าชายแดนบริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล ชื่อสามัญ : ฝาดดอกขาว ชื …
ตานดำ ผลมีพิษใช้เบื่อปลาและนำมาย้อมสีได้
ไม้ยืนต้น
ตานดำ ชื่ออื่นๆ : ดำดง (ประจวบคีรีขันธ์); ตานดำ, ตานส้าน (ภาคกลาง); ถ่านไฟผี (ภาคเหนือ); มะเกลือป่า (นครสวรรค์, ปราจีนบุ …
พลองเหมือด ผลสุกและใบอ่อน รับประทานได้ ลำต้นใช้ทำเครื่องมือทำนา
ไม้ยืนต้น
พลองเหมือด ชื่ออื่นๆ : พลองดำ (ประจวบคีรีขันธ์) เหมียด (สุรินทร์) เหมือดแอ่ (มหาสารคาม) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …
มะกายคัด ราก ใบ และผลตำรวมกับน้ำผึ้ง ทาแก้สัตว์มีพิษกัดต่อย
ไม้ยืนต้น
มะกายคัด ชื่ออื่นๆ : กายขัดหิน ขี้เนื้อ ขางปอย ซาดป่า ลายตัวผู้ พรากวางใบใหญ่ ทองขาว แทงทวย มะคายแสด คำแสด …