น้ำเต้า ผลมีเนื้อในสีขาวหรือสีเขียวค่อนข้างนุ่ม
พืชผัก
น้ำเต้า ชื่ออื่นๆ : มะน้ำเต้า (ภาคเหนือ), คิลูส่า คูลูส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ลุ้นออก แผละลุนอ้อก (ลั้วะ), หมากน้ำ,
ลิ้นปี่ เป็นพืชที่มีรสจืดเย็น ยอดอ่อน ใบอ่อนนำมารับประทานได้
พืชล้มลุก
ลิ้นปี่ ชื่ออื่นๆ : ผักกาดนกเขา, ผักบั้ง (ลำปาง) ผักลิ้นปี่ (อีสาน) ผักแดง  (เลย) เฮียะเออัง (จีน) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ
โสมไทย ยอดอ่อน ใบอ่อน นำมาปรุงอาหารได้
พืชล้มลุก
โสมไทย ชื่ออื่นๆ : สมคน (ภาคกลาง) , ว่านผักปั๋ง (ภาคเหนือ) , กู่เหยิ่นเซิน , โทวหนิ่งเซียม (จีน) ต้นกำเนิด : ทวีปเอเชีย
พิมาน, กระถินป่า ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่น
ไม้ยืนต้น
พิมาน, กระถินป่า ชื่ออื่นๆ : กระถินพิมาน (ภาคกลาง) คะยา หนามขาว (ภาคเหนือ) กระถินป่า แฉลบขาว แฉลบ วิมานแดง กระถินวิมาน (
ผักกระโดน ผักพื้นบ้าน ยอดอ่อนมีรสเปรี้ยวปนฝาด
ไม้ยืนต้น
ผักกระโดน ชื่ออื่นๆ : จิด(ภาคกลาง),ผักกระโดนำ(อุดรธานี, สกลนคร,หนองคาย,ร้อยเอ็ด),กระโดนทุ่ง,กระโดนน้ำ (หนองคาย),จิกนา(ภา
ต้นแค แคบ้าน  ยอดอ่อน ดอกอ่อนนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด
การปลูกพืชสวน
ต้นแค ชื่ออื่นๆ : ดอกแคบ้าน  ต้นแค หรือแค (ภาคกลาง) แคขาว (กรุงเทพฯและเชียงใหม่) ต้นกำเนิด : แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห
หมากกอก ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานเป็นผักสด
ไม้ยืนต้น
หมากกอก ชื่ออื่นๆ : มะกอก (กลาง) กอกฤก กูก กอกหมอง บะกอก (เหนือ) กอกเขา (ใต้ทางนครศรีธรรมราช) กอก (ใต้) มะกอกดง ไพแซ มะก