เกาลัดไทย ผลกินได้เมื่อทำให้สุกด้วยการต้มหรือคั่ว ปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
เกาลัดไทย ชื่ออื่นๆ : เกาลัด เกาลัดเทียม เกาลัดเมือง บ่าเกาลัด ต้นกำเนิด : จีนตอนใต้ ชื่อสามัญ : Chestnut …
นางใย มะหากาหนัง ไม้ต้นไม่ผลัดใบ เปลือกนำเอามาดองหรือแช่ในสุรา
ไม้ยืนต้น
นางใย ชื่ออื่นๆ : ตานขี้ม้า, มะหากาหลัง (เหนือ), นางใย, อึ่งเปาะ (อุบลราชธานี), มะดะ, คอแห้ง, กระจับนก, มะหากาหนัง …