วิธีการทำให้กล้วยออกเครือออกผลกลางต้น ง่ายต่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

วิธีการทำให้กล้วยออกเครือออกผลกลางต้น ง่ายต่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

     เรื่องกล้วยๆกับการทำ หรือ การบังคับให้กล้วยออกผล  ออกเครือ กลางต้น หรือในระดับที่ไม่ยุ่งยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นวิธีการที่ทำได้ไม่ยากและเพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกร เวลาที่เก็บเกี่ยวกล้วยก็ไม่ทำให้กล้วยหล่นลงมาแล้วเกิดความเสียหายต่อผล ผลไม่แตก สามารถใช้ได้กับกล้วยทุกสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยนาก กล้วยหักมุก กล้วยหมาก กล้วยเล็บมือนาง เป็นต้น

วิธีการทำให้กล้วยออกเครือออกผลกลางต้น ง่ายต่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
บังคับกล้วยออกเครือกลางต้น

วิธีทำให้กล้วยออกเครือออกผลกลางต้น

  • ขั้นตอนที่ 1. ใช้กล้วยที่ปลูกหรือต้นกล้วยมีอายุประมาณ 6-8 เดือน
  • ขั้นตอนที่ 2. แล้วทำการวัดความสูงของต้นกล้วยจากพื้น 1.5 เมตร หรือ 1 เมตรครึ่ง
  • ขั้นตอนที่ 3. ให้ทำการวัดขนาดความกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
  • ขั้นตอนที่ 4. หลังจากนั้นให้ใช้มีดคม ปลายแหลม ตัดตามขนาดที่ได้ทำการวัดไว้โดยการตัดออกมาทีละแผ่นจนกระทั่งถึงแกนกลางของต้นกล้วยที่จะโพล่ออกมาเป็นเครือกล้วย
  • ขั้นตอนที่ 5. ตัดแกนกลางของกล้วยออก แล้วนำแผ่นพลาสติกเสียบปิดด้านบน เพื่อที่เมื่อแกนกลางงอกออกมาจะได้ออกมาทางด้านข้างของต้นกล้วย แล้วเจริญออกเป็นเครือกล้วยต่อไป
  • ขั้นตอนที่ 6. รอเก็บเกี่ยวผล ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของกล้วย กล้วยน้ำว้า 80-120 วัน กล้วยไข่ 30-40 วัน  กล้วยหอม 40-60 วัน ค่ะ

Add a Comment