ฝาด ไม้ต้นกึ่งไม้พุ่ม เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน
ไม้ยืนต้น
ฝาด ชื่ออื่นๆ : ฝาด, ขวาด, กะลูง ต้นกำเนิด : พบทั่วไปตามสภาพป่าชายแดนบริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล ชื่อสามัญ : ฝาดดอกขาว ชื …
พีพ่าย ไม้เป็นเชื้อเพลิงทำฟืน ลำต้นต้มน้ำดื่มแก้ผิดสำแดง
ไม้ยืนต้น
พีพ่าย ชื่ออื่นๆ : พี่หน่าย (ประจวบคีรีขันธ์) กระบกหิน (นครราชสีมา) ดอกสร้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมุ่น มุ่น ยาขบงู  …
ชมพูพันทิพย์ เป็นไม้ประดับให้ร่มเงา ใบมีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
ชมพูพันทิพย์ ชื่ออื่นๆ : ชมพูอินเดีย, ธรรมบูชา, ตาเบบูย่าพันธุ์ทิพย์, แตรชมพู ต้นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้ ชื่อสามัญ : Pin …
มะกายคัด ราก ใบ และผลตำรวมกับน้ำผึ้ง ทาแก้สัตว์มีพิษกัดต่อย
ไม้ยืนต้น
มะกายคัด ชื่ออื่นๆ : กายขัดหิน ขี้เนื้อ ขางปอย ซาดป่า ลายตัวผู้ พรากวางใบใหญ่ ทองขาว แทงทวย มะคายแสด คำแสด …