ลูกหยีนำมาใช้บริโภค ต้นลูกหยีจะสามารถใช้บังลมและให้ร่มเงา
ไม้ผล
ลูกหยี ชื่ออื่นๆ : เขลง กาหยี ภาคอีสานเรียกนางดำ ต้นกำเนิด : รัฐซาบะฮ์และรัฐซาราวัก พบในกัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า …
จำปูลิง ผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้-ผลไม้หายาก
ไม้ยืนต้น
จำปูลิง ชื่ออื่นๆ : จำปูลิ่ง จำปูริ่ง กำไหร  จำไหร จำหลี (ยะลาเเละนราไทยพุทธ)  มะไฟลิง (สตูลและสงขลา) ต้นกำเนิด : …
แสมขาวป่าชายเลน ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ทั้งต้นมีสรรพคุณทางยา
ไม้ยืนต้น
แสมขาวป่าชายเลน ชื่ออื่นๆ : พีพีเล (ตรัง), แหม แหมเล (ใต้) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : แสมฃาว …
ตะเคียนทราย เป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่มาก เนื้อไม้มีน้ำยางชันเป็นจำนวนมาก
ไม้ยืนต้น
ตะเคียนทราย ชื่ออื่นๆ : ตะเคียนทราย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Hopea avellanea ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea …
กุหลาบพันปี เป็นไม้ดอกที่มีความงาม จนได้รับชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งดอกไม้”
ไม้ดอก
กุหลาบพันปี ชื่ออื่นๆ : กุหลาบพันปี ต้นกำเนิด : ขึ้นตามไหลเขาบนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,800 เมตรขึ้นไป จีนตอนใต้
ตีนเป็ดน้ำ ดอกมีกลิ่นหอม ใบไม่ค่อยหลุดร่วง จึงใช้ปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา
ไม้ยืนต้น
ตีนเป็ดน้ำ ชื่ออื่นๆ : ตีนเป็ดทะเล ตุม (กาญจนบุรี) พะเนียงน้ำ สั่งลา (กระบี่) มะตะกอ (มลายู นราธิวาส) ต้นกำเนิด …
สะเดาช้าง ดอกอ่อน ใช้รับประทานได้ เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยืนต้น
สะเดาช้าง ชื่ออื่นๆ : ก้วยกี่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), กางขี้มอด ยมหิน (เชียงใหม่), ไก่ (กำแพงเพชร), ขางช้าง ขางแดง (ลำปา …