ชิงช้าชาลี เป็นไม้เนื้ออ่อนเหนียวใช้แทนเชือกได้
การปลูกพืชสมุนไพร
ชิงช้าชาลี ชื่ออื่นๆ : จุ่งจะลิงตัวแม่ (ภาคเหนือ) จุ่งจะริงตัวพ่อ (ภาคเหนือ), บรเพ็ชร บรเพ็ชร์ ชิงชาลี (ภาคกลาง) ตะซีคี 
ผักกาดขาว สามารถนำมาประกอบอาหาร ได้หลายชนิด
การปลูกพืชสวน
ผักกาดขาว        ชื่ออื่นๆ : แปะฉ่าย ผักกาดขาวปลี แปะฉ่ายลุ้ย ผักกาดลุ้ย ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Chinese cabbage ชื่อวิท
ดอกรัก นิยมปลูกไว้เพื่อนำดอกมาร้อยมาลัยหรือประดิษฐ์ในงานพิธีต่างๆ
ไม้ดอก
ดอกรัก ชื่ออื่นๆ : รัก ดอกรัก (กลาง) ปอเถื่อน ป่าเถื่อน (เหนือ) ต้นกำเนิด : เขตเอเชียกลาง ชื่อสามัญ : Crown Flower, Gian
พุทธรักษา ปลูกเป็นไม้ประดับแล้วยังมีสรรพคุณทางยาด้วย
ไม้ดอก
พุทธรักษา ชื่ออื่นๆ : พุทธสร (ภาคเหนือ)  ปล้ะยะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) พุทธรักษา (ภาคกลาง)  บัวละวง (ลพบุรี) ต้นกำเนิด :
ไผ่รวก ไผ่ฮวก หน่อไม้ใช้เป็นอาหาร ลำต้นใช้ทำเครื่องจักสาน
การปลูกพืช
ไผ่รวก ไผ่ฮวก ชื่ออื่นๆ : ตีโย ไผ่รวก ไม้รวก รวก (ภาคกลาง) ว่าบอบอ แวปั่ง (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) แวบ้าง (กะเหรี่ยงเชียงใ
ผักเสี้ยน วัชพืชตามไร่นาสรรพคุณทางยา
วัชพืช
ผักเสี้ยน ชื่ออื่นๆ : ผักเสี้ยนขาว ผักเสี้ยนไทย ผักเสี้ยนบ้าน ผักเสี้ยนตัวผู้ (ภาคกลาง), ส้มเสี้ยน ผักส้มเสี้ยน (ภาคเหนื
บัวหลวง เป็นไม้ประดับ เมล็ดใช้เป็นอาหาร
การปลูกพืช
บัวหลวง ชื่ออื่นๆ : บุณฑริก ปทุม ปัทมา สัตตบงกช บัวฉัตรขาว บัวฉัตรสีชมพู สัตตบุษย์ ต้นกำเนิด : ในทวีปเอเชีย ชื่อสามัญ :