ตลาดวโรรส (กาดหลวง เชียงใหม่) การเดินทาง ตลาดเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00-18.00 น.

ตลาดวโรรส

ตลาดวโรรส
ตลาดวโรรสหรือกาดหลวง จ.เชียงใหม่

ตลาดวโรรสในปัจจุบันเดิมทีเป็นที่ข่วงเมรุ หรือที่ปลงพระศพและเป็นที่เก็บพระอัฐิของเจ้าเชียงใหม่ทั้งหลาย แต่หลังจากที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ เสด็จกลับมาเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีพระดำริให้ย้ายพระอัฐิไปบรรจุไว้ที่วัดสวนดอกและได้รวบรวมเงิน ส่วนพระองค์และเงินจากเจ้าอินทวโรรสฯ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้นมาลงทุนสร้างตลาดขึ้นในบริเวรข่วงเมรุนั้น และได้ประทานชื่อว่า ตลาดวโรรส ตามพระนามของเจ้าอินทวโรรส และชาวบ้านก็ได้เรียกกันในชื่อว่า กาดหลวง (ซึ่งอาจจะหมายความว่า ตลาดใหญ่หรือว่าตลาดของเจ้าหลวงก็ได้)

หลังจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ. 2476 เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ตั้งบริษัทขึ้นมาจัดการบริหารตลาดวโรรส โดยมีชื่อว่าบริษัท เชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด และได้เป็นบริษัทของเจ้านายในสกุล ณ เชียงใหม่ ตลอดมา จนถึงเมื่อเกิดสงครามเอเชียอาคเนย์ขึ้น เจ้านายบางท่านจึงได้โอนขายหุ้นบางส่วนให้ห้างหุ้นส่วนอนุสาร เชียงใหม่ เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาและบริหารงานตลาดให้มีความทันสมัยมากขึ้น เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ทางผู้ถือหุ้นก็ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์ แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทออกแบบต่างชาติเข้ามาทำการค้นคว้าและออกแบบ สร้างตลาดวโรรสให้เป็นตลาดเต็มรูปแบบและมีความทันสมัย โดยพัฒนาคู่กับตลาดต้นลำไยที่อยู่ข้างกัน โดยเริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2492 และทำให้ทั้งสองตลาดนี้เจริญเฟื่องฟูและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 ได้ เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่และทำให้ทั้งสองตลาดนี้วอดวายไปเสียหมด ถือเป็นการสิ้นสุดของตลาดวโรรสในยุคแรก หลังจากนั้นทางเจ้านายสกุล ณ เชียงใหม่ ก็ไม่ได้มีความประสงค์จะลงทุนทำตลาดอีกต่อไปจึงได้โอนขายหุ้นให้ ทั้งหมดให้แก่ห้างหุ้นส่วนอนุสารเชียงใหม่และบริษัทอนุสาร จำกัด ทางบริษัทจึงได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์ ผู้ออกแบบตลาดในครั้งแรก เป็นผู้ออกแบบตลาดขึ้นมาใหม่โดยทำเป็นตลาดแนวสูงเพื่อการใช้พื้นที่ให้คุ้ม ค่าสูงสุด โดย ศาสตราจารย์ อัน ได้ศึกษาดูงานจากตลาดต่างประเทศทั้งที่มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง และได้สร้างตลาดให้ตรงกลางโปร่งโล่งและมีโครงหลังคาแบบฟันเลื่อยเพื่อให้รับ แสงสว่างธรรมชาติได้เต็มที่พร้อมกับมีการระบายอากาศให้ถ่ายเทตลอดเวลา ซึ่งในสมัยนั้นตลาดวโรรสนับเป็นตลาดที่สวยงามและทันสมัยที่สุดของจังหวัด เชียงใหม่และภาคเหนือ อีกทั้งเป็นตลาดเดียวที่มีบันไดเลื่อนตรงกลางตลาด (ปัจจุบันใช้งานไม่ได้แล้ว) ตัวตลาดวโรรสใหม่นี้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2515 และได้เป็นที่จับจ่ายใช้สอยของประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้

ตลาดวโรรส เมืองเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “กาดหลวง” (กาดหลวง เชียงใหม่) กาดวโรรส เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 12-14 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตลาดเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00-18.00 น. เป็นตลาดจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก อาหารเหนือ ผักสดและผลไม้เมืองหนาว เสื้อผ้า รองเท้า และพวกเครื่องนอน เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง และรับจ้างตัดเย็บผ้า เสื้อผ้าเมือง และรองเท้าแฟชั่น

ของที่วางขายในตลาด

ร้านขายของฝาก
ร้านขายของฝากต่างๆ

ในตลาดมีร้านของฝากให้เลือกซื้อหลากหลายร้าน มีทั้ง ผลไม้อบแห้ง ผลไม้ดอง ต่างๆ โดยชั้นล่างจะเป็นร้านขายของกิน ของฝาก และชั้นบน จะเป็นร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง

ของฝาก
ร้านขายของอบแห้ง

มีของอบแห้งให้ได้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น หมูยอ แหนมสด กระเทียมดอง เห็ดหอมอบแห้ง ผลไม้อบแห้งอย่าง ลำไยอบแห้ง เชอร์รี่อบแห้ง สตรอเบอร์รี่อบแห้ง เมล็ดทานตะวัน ถั่วอบแห้งต่างๆ 

ร้านผลไม้อบแห้ง
ร้านขายผลไม้อบแห้งต่างๆ

ผลไม้อบแห้งมีให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย ทั้ง ลำไยอบแห้งแบบมีเปลือก ลำไยอบแห้งแบบไม่มีเปลือก มะม่วงอบแห้ง บ๊วยอบแห้ง กาละแม มะตูมอบแห้ง กระเจี๊ยบอบแห้ง

ร้านไส้อั่ว หมูทอด
ร้านขายไส้อั่ว หมูทอด

ร้านขายไส้อั่ว มีทั้งแบบทอดและย่าง รวมไปถึงหมูทอดที่อร่อยขึ้นชื่อ ตับทอด หมูยอทอด เครื่องในหมูทอด ไว้ทานคู่กับน้ำพริกหนุ่ม

ร้านน้ำพริก แคบหมู
ร้านขายน้ำพริก แคบหมู

ที่ร้านมีแคบหมูให้เลือกซื้ออย่างแคบหมูติดมัน แคบหมูไร้มัน แคบหมูกระจก หมูยอ แหนมสด น้ำพริกตาแดง น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกน้ำปู

ร้านขนมหวาน
ร้านขายขนมหวาน

ขนมหวานมีให้เลือกซื้อมากมาย ทั้งเต้าส่วน ลอดช่องกะทิสด บวดฟักทอง กล้วยบวชชี สาคูข้าวโพด 

ร้านขายผัก
ร้านขายผักสด

ในตลาดยังมีผักสดให้ได้เลือกซื้อมีทั้ง หน่อไม้หวาน  ถั่วลันเตา  มะระจีน  ถั่วฝักยาว  ผักกาดฮ่องเต้  ผักกวางตุ้ง  บรอกโคลี กะหล่ำดอก  น้ำเต้า  หน่อไม้ฝรั่ง  ผักปลัง  มะเขือพวง  ฟักเขียว  กุยช่าย  มะเขือเทศเชอรี่  กระเทียม  หอมแดง  ผักกาดแก้ว  ผักบุ้งจีน  ชะอม  ต้นหอม 

ร้านอาหารปรุงสุก
ร้านขายอาหารปรุงสุก

ร้านอาหารปรุงสุก มีให้ได้เลือกซื้อกันหลากหลายเมนู ทั้งแกงเผ็ด  แกงเขียวหวาน  แกงคั่วหอยขม  แกงเทโพ   แกงฟักเขียว ไข่พะโล้ เป็นต้น

ร้านรองเท้า กระเป๋า
ร้านขายรองเท้า กระเป๋า

ที่ร้านมีรองเท้าให้ได้เลือกซื้อทั้งรองเท้าแตะ รองเท้าใส่ทำงาน รองเท้าลำลอง รองเท้ากีฬา รวมไปถึงรองเท้านักเรียน และยังมีกระเป๋าให้ได้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย สำหรับทุกเพศ ทุกวัย

ร้านขายของไหว้เจ้า
ร้านขายของไหว้เจ้า ตามเทศกาลต่างๆ

ที่ร้านมีอุปกรณ์และของที่ใช้สำหรับไหว้เจ้าในเทศกาลต่างๆ รวมไปถึง ดอกไม้แห้ง  ธูป  เทียน  กำยาน  น้ำอบ  เครื่องหอมต่างๆ 

แผนที่การเดินทาง

แผนที่ตลาดวโรรส
แผนที่ตั้งของตลาดวโรรส

ตลาดวโรรส เป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับน้ำปิง หากมาทางคูเมืองเชียงใหม่ ให้เลี้ยวซ้ายมาทางถนนช้างม่อย จากนั้นเลี้ยวขวามาทางถนนวิชยานนท์ ตลาดจะอยู่ขวามือ หรือหากเดินทางมาจากถนนถนนวิชยานนท์ ตลาดจะอยู่ขวามือ  

วิธีการนำสินค้าเกษตรไปขาย

สนใจต้องการนำสินค้าไปขายในตลาดสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ 053-232-592 , 053-235-688

Website : http://www.warorosmarket.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WarorosMarket/

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.mwsc.dit.go.th
ภาพประกอบ : FB ตลาดวโรรส

2 Comments

  1. kafillAuthor กุมภาพันธ์ 14, 2023

Add a Comment