ปลูกต้นไม้ขายคาร์บอนเครดิต ต้นไม้ คาร์บอนเครดิต 58 ชนิด

คาร์บอนเครดิต

คาร์บอนเครดิต (carbon credit)  คือ ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (เช่น การใช้พลังงานชีวภาพ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า) หรือผลการกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก (เช่น การปลูกต้นไม้) ที่ได้รับรองและบันทึกในระบบทะเบียนของหน่วยงานเจ้าของมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะตกลงกันระหว่างประเทศที่จะทำการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต

ปี 2565  มูลค่าการค้า “คาร์บอนเครดิต” โตขึ้นถึงจุด 120.3 บาท/ตัน แล้ว ซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นมากๆ หากเทียบจากปี 2561 หรือ 2018 ซึ่ง ณ เวลานั้น มูลค่ายังอยู่ที่ 21.37 บาท / ตัน หากมองในมุมมองของประชาชนคนทั่วไปแล้ว วิธีที่ง่ายที่สุด ที่จะมีคาร์บอนเครดิตได้ นั่นก็คือ การ “ปลูกต้นไม้”  หรือปลูกป่าเพิ่มคาร์บอนเครดิต แต่คำถามที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบทั้งหมดนั่นคือ แล้วต้องปลูกต้นไม้ แบบไหน พันธุ์ใด ชนิดใด จึงจะสามารถแปลงเป็นคาร์บอนเครดิต

carbon credit
carbon credit คือ ผลการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ต้นไม้ที่สามารถขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้

ต้นไม้ 58 ชนิด ที่มีไว้แล้ว ขายคาร์บอนเครดิต ได้แก่

 1. ตะเคียนทอง
 2. ตะเคียนหิน
 3. ตะเคียนชันตาแมว
 4. ไม้สกุลยาง (ไม่รวมยางพารา)
 5. สะเดา
 6. สะเดาเทียม
 7. ตะกู
 8. ยมหิน
 9. ยมหอม
 10. นางพญาเสือโคร่ง
 11. นนทรี
 12. สัตบรรณตีนเป็ดทะเล
 13. พฤกษ์
 14. ปีบ
 15. ตะแบกนา
 16. เสลา
 17. อินทนิลน้ำ
 18. ตะแบกเลือด
 19. นากบุด
 20. ไม้สัก
 21. พะยูง
 22. ชิงชัน
 23. กระซิก
 24. กระพี้เขาควาย
 25. สาธร
 26. แดง
 27. ประดู่ป่า
 28. ประดู่บ้าน
 29. มะค่าโมง
 30. มะค่าแต้
 31. เคี่ยม
 32. เคี่ยมคะนอง
 33. เต็ง
 34. รัง
 35. พะยอม
 36. ไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร – จำปีป่า)
 37. จำปีถิ่นไทย (จำปีดง, จำปีแขก, จำปีเพชร)
 38. แคนา
 39. กัลปพฤกษ์
 40. ราชพฤกษ์
 41. สุพรรณิการ์
 42. เหลืองปรีดียาธร
 43. มะหาด
 44. มะขามป้อม
 45. หว้า
 46. จามจุรี
 47. พลับพลา
 48. กันเกรา
 49. กะทังใบใหญ่
 50. หลุมพอ
 51. กฤษณา
 52. ไม้หอม
 53. เทพทาโร
 54. ฝาง
 55. ไผ่ทุกชนิด
 56. ไม้สกุลมะม่วง
 57. ไม้สกุลทุเรียน
 58. มะขาม

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีที่ดินและต้องการปลูกต้นไม้ สามารถขอรับกล้าไม้ได้ฟรีที่กรมป่าไม้ (ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ในทุกจังหวัด ใกล้บ้าน)

ต้นสัก
ต้นสัก เป็นไม้ที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก
ต้นมะขาม
ต้นมะขาม พรรณไม้ยืนต้นและไม้มงคล

พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ขายเป็นคาร์บอนเครดิต

 1. ต้องมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป
 2. ที่ดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 3. มีความรู้ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอน และจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ
 4. มีเงินจ้างผู้ประเมินภายนอกมาตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
คาร์บอนเครดิต
ปลูกต้นไม้ให้ได้คาร์บอนเครดิต

ท่านสามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.onep.go.th, https://www.energy-thaichamber.org/tree-and-carbon-credit/ ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

 1. kafillAuthor พฤศจิกายน 19, 2023

Add a Comment